Reglement repetitieruimtegebruikers

De Muze is als muziekproject een onderdeel van de JOC De PIT.

Doelstelling: aanbieden van repetitieruimte en muziekcursussen.

De infrastructuur voor de repetitieruimtes bestaat uit 2 geïsoleerde repetitieruimtes en 7 opbergruimtes voor de ingeschreven groepen.

Voor de muzieklessen mag ook de vergaderruimte en eventueel de zaal worden gebruikt.

 

 

Artikel 1:           infrastructuur

 

 • Het volledige Casinocomplex is rookvrij.
 • De roker kan via de nooduitgang naar de rookzone van het jeugdhuis gaan.
 • In elke repetitieruimte staat een zangversterker en een Mackie C300z luidspreker.
 • De zangversterker is op de luidspreker aangesloten zoals het hoort, de gebruiker dient enkel de mogelijkheden aan de voorkant van de zangversterker te gebruiker.
 • Gitaar - en basversterker kun je uitlenen: doe hiervoor een aanvraag aan de Jeugddienst. (zie artikel 5: interne uitleendienst)

 

 

Artikel 2:           financiële bijdrage

 

 • De repetitieruimtegebruikers dienen zich in te schrijven bij de Gemeentelijke Jeugddienst.
 • Elke groep betaalt een waarborg van € 150. (voor zij die een waarborg per persoon betaald hebben, blijft deze regel bestaan)
 •  Daarnaast dient de groep huur te betalen voor het gebruik van de repetitielokalen. Voor een volledig muzejaar (van januari tot januari) is dit € 100. Voor een kwartaal 25 euro.
 • Na betaling van de  waarborg en het huurgeld, ontvangt de groep een sleutelkaart, waarmee de groep toegang tot De Muze heeft.
 • Na inschrijving verbinden de groepen zich tot het geven van een jaarlijks gratis optreden. Dit ter promotie van het project en van de deelnemende groepen.

 

Artikel 3:           werkingsperiode

 

 • De repetitieperiode wordt door de groep gekozen voor zover die periode niet overlapt met repetitieperiodes van andere groepen.
 • In de Jeugddienst en in de repetitieruimtes hangt een overzicht van de verschillende repetitieperiodes.
 • Uiteraard kan mits onderlinge overeenkomst en na het inlichten van de Jeugddienst van periode gewisseld worden.
 • De cursusperiode loopt van eind september tot eind mei.

 

 

 

 

 

Artikel 4:           groepsverantwoordelijke

 

 • Bij de inschrijving krijgt de groepsverantwoordelijke, na ondertekening van het inschrijvingsformulier en het gebruirsreglement, een sleutelkaart. Bij verlies van deze kaart moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan de jeugddienst. Er zal een nieuwe kaart aangemaakt worden, waardoor de verloren kaart onbruikbaar wordt.
  Vervanging van de kaart kost € 30.
 • Hij/zij staat in voor het naleven van de richtlijnen. De richtlijnen hangen uit in de gang van De Muze.
 • De groepsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart. Misbruik (bvb. doorgeven van de kaart aan niet gebruikers) kan niet en wordt gesanctioneerd met 1 maand schorsing.

 

 

Artikel 5:           interne uitleendienst

 

 • Elke repetitieruimte is uitgerust met een luidspreker en een zangversterker. De gitaar – en basgitaarversterker kunnen geleend worden.
 • Om deze toestellen te lenen, dient men hiervoor een aanvraag tot de jeugddienst te richten.
 • De toestellen worden gecontroleerd op goed gebruik. Indien de medewerker schade vaststelt, zal deze door de gebruiker vergoed worden.
 • De huurprijs bedraagt € 1/week. De versterkers mogen enkel binnen het centrum worden gebruikt.

 

 

Artikel 6:           materiaalzorg

 

 • Iedere gebruiker dient bewust en zorgzaam gebruik te maken van de infrastructuur en van het materiaal. Elke beschadiging, diefstal of defect dient vermeld te worden in het logboek. Indien mogelijk ook rechtstreeks aan de Jeugddienst.
 • De muziekinstallatie blijft in de repetitieruimte staan.

 

 

Artikel 7:           het logboek

 

 • In elke repetitieruimte ligt een logboek. Bij elke repetitie dient de groep de naam van de groep, datum en uur in te vullen.
 • Er is een extra kolom voorzien voor opmerkingen.

 

Artikel 8:           de zaal

 

 • De zaal kan enkel gebruikt worden als doorgang naar het toilet. Indien er activiteiten in de zaal aan de gang zijn, vragen wij om het heen en weer geloop naar het toilet zoveel mogelijk te beperken.
 • Ander gebruik van de zaal dient aangevraagd te worden bij de Jeugddienst.
 • Een repetitie kan in geen enkel geval in de zaal plaatsvinden. Enkel in de repetitieruimtes mag gerepeteerd worden.
 • De nooduitgang van de zaal enkel openen in geval van nood.

 

 

Artikel 9:           de deuren

 

 • De deuren enkel openen om gebruikers van de Muze binnen te laten.
 • Ze dienen meteen terug dichtgetrokken te worden en mogen niet geopend worden voor derden.
 • Repeteer met gesloten deuren!

 

 

Artikel 10:         sancties

 

 • Er zijn 2 mogelijke sancties: inhouden van een deel van de waarborg of schorsing.
 • In geval van roken, deuren niet afsluiten, overlast in de zaal, vervuiling van de lokalen, zal een deel van de waarborg worden ingehouden.
 • Indien de lokalen er vervuild blijven bijliggen kan bij elke gebruiker van de repetitielokalen een deel van de waarborg worden ingehouden.
 • Schorsing gebeurt door het dagelijks bestuur. In overleg met de groep kan een schorsingsperiode worden overeengekomen.
 • Beroep is enkel mogelijk bij de raad van bestuur.

 

 

Artikel 11:         beheer

 

 • De Jeugddienst mag altijd controle uitoefenen op het gebruik van de lokalen.
 • Het beheer van het project ligt in handen van de artiesten uit de repetitieruimtes, de lesgevers en de Jeugddienst.
 • In de denktank van de muze mogen ook andere gebruikers zetelen.

 

 

Alle wijzigingen of kwesties niet voorzien en alle mogelijke betwistingen zullen door de raad van bestuur onderzocht worden na de betrokkenen te hebben gehoord.